Subvenció de la Diputació Prov. de València per al PLGR

S’ha concedit una subvenció per import de 4.000€ per l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació Provincial de València per la Redacció del Pla Local de Gestió de Residus.