Perfoplana

PERRFOPLANA

Activitat: Perforacions horitzontals.

Especialitzada en perforacions horitzontals i clavat de canonada de formigó o acer en tot tipus de terreny i en ø des de 1000 mm fins a 3000 mm. El nostre equip tècnic i humà està avalat per més de 20 anys d’experiència en l’execució de claves sota vies fèrries, grans avingudes, autopistes, etc.

Direcció: C/Carril, 11 – 46722 Beniflà (València)

Pàgina Web: www.perfoplana.com

Relacionados: