Jutgat de Pau

Els jutjats de pau són òrgans judicials unipersonals amb jurisdicció en un municipi en el qual no existeix un jutjat de primera instància i instrucció.

Generalment estan servits per jutges de pau que duen a terme funcions jurisdiccionals, encarregats de resoldre qüestions de menor rellevància, els jutjats de pau presten al ciutadà el servei més senzill dins de la complexa administració de justícia.

 

Titular: Manuel Alberca Valentín

Cita  Prèvia: 96 280 01 86