Alcalde Legislatura Presa de possessió Grup Motius Partits
Gironés Pérez, Borja 2019 15-06-2019 PARTIDO POPULAR Pacte de Govern PP + Cs
Ribas Gasent, David 2015 13-06-2015 PSOE
Ribas Gasent, David 2011 11-06-2011 PSOE
Ribas Gasent, David 2007 10-11-2009 PSOE
Artes Serrano, Germán 2007 25-6-2009 PARTIDO POPULAR Moció de censura CVa + PSOE
Castellá Navarro, Salvador 2007 16-06-2007 CVa Pacte de Govern PP + CVa
Faus Soldevilla, Miguel 2003 14-06-2003 PSOE
Faus Soldevilla, Miguel 1999 03-07-1999 PSOE
Faus Soldevilla, Miguel 1995 17-06-1995 PSOE
Faus Soldevilla, Miguel 1991 15-06-1991 PSOE
Faus Soldevilla, Miguel 1987 30-06-1987 PSOE
Faus Soldevilla, Miguel 1983 28-05-1983 PSOE
Faus Soldevilla, Miguel 1979 19-04-1979 Aib
Gironés Pérez, Borja 2019 15-06-2019 PARTIDO POPULAR Pacto de Gobierno PP + Cs
Ribas Gasent, David  2015 13-06-2015 PSOE
Ribas Gasent, David  2011 11-06-2011 PSOE
Ribas Gasent, David  2007 10-11-2009 PSOE
Artes Serrano, Germán 2007 25-6-2009 PARTIDO POPULAR Moción de censura CVa + PSOE
Castellá Navarro, Salvador 2007 16-06-2007 CVa Pacto de Gobierno PP + CVa
Faus Soldevilla, Miguel 2003 14-06-2003 PSOE
Faus Soldevilla, Miguel 1999 03-07-1999 PSOE
Faus Soldevilla, Miguel 1995 17-06-1995 PSOE
Faus Soldevilla, Miguel 1991 15-06-1991 PSOE
Faus Soldevilla, Miguel 1987 30-06-1987 PSOE
Faus Soldevilla, Miguel 1983 28-05-1983 PSOE
Faus Soldevilla, Miguel 1979 19-04-1979 Aib