Envases Climent

envases climent

Activitat: fabricants de caixes de cartó i fusta que utilitzen les empreses hortofructícoles.

Aquesta empresa va ser fundada per Sr. Daniel Climent Hernández i Sra. Eloina Climent Lorente, la formació laboral de la qual la va dur a terme en el sector hortofructícola, camps de cultiu.

En aquells moments es va plantejar treballar per a ell mateix. D’aquesta manera, van passar a ser els fundadors de l’empresa, Envasos Climent S.L. l’any 1970 fins hui. Sent una empresa familiar. (Sent el nom comercial i fiscal el mateix)

L’empresa va estar situada al Carrer de la Fonteta, 0, 46842 Montixelvo, (València), fins que l’any 2014 es trasllada a C/Carril, 1 46722 Beniflà, (València), on es troba situada actualment.

Direcció: C/ Carril, 1 – 46722 Beniflà (València)

Telèfon: 96 280 13 86 /  Mòbil: 619 104 304

Pàgina Web: www.envasescliment.com

Relacionados: