Adjudicació del Servei de Redacció del PLGR

Per aquest Ajuntament, s’ha procedit a l’adjudicació del Servei de Redacció del Pla Local de Gestió de Residus, deprès de la subvenció concedida per la Diputació Provincial de València.